Termeni și condiții

Introducere

Termenii și condițiile standard ale site-urilor web scrise pe această pagină web vă gestionează folosirea site-ului nostru, Poiana Fermecata accesibilă la http://poianafermecata.ro.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard pentru site. Acești termeni și condiții au fost generate la Sample.com Termeni și condiții 

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

Drepturi de proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Poiana Fermecata și / sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site.

Restricții

Sunteți restricționat în mod special din următoarele:

  • publicarea oricăror materiale ale site-ului web în orice alt suport media;
  • vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului;
  • efectuarea publică și / sau afișarea oricărui material de pe site;
  • folosind acest site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site web;
  • folosirea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate dăuna site-ului web sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
  • angajarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
  • utilizând acest site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site sunt restricționate de a fi accesate de dvs. și Poiana Fermecata poate restricționa în continuare accesul dvs. către oricare dintre zonele acestui site, oricând, în mod discreționar. Orice cod de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.

În Termenii și condițiile standard ale site-urilor web, “Conținutul dvs.” va fi orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care doriți să le afișați pe acest site. Prin afișarea conținutului dvs., îi acordați companiei Poiana Fermecata o licență neexclusivă, irevocabilă și sub licență la nivel mondial, de utilizare, reproducere, adaptare, publicare, traducere și distribuire a acesteia în orice media.

Conținutul dvs. trebuie să fie al tău și nu trebuie să invadeze drepturile unor terțe părți. Poiana Fermecata isi rezerva dreptul de a inlatura continutul dvs. de pe acest site in orice moment fara notificare.

Nu există garanții

Acest site este furnizat “ca atare”, cu toate greșelile, și Poiana Fermecata nu exprimă niciun fel de reprezentări sau garanții, de orice fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca o recomandare.

Limitarea răspunderii

În niciun caz Poiana Fermecata și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Poiana Fermecata, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nici o răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site.

Despagubiri

Prin prezenta despăgubiți în cea mai mare măsură Poiana Fermecata împotriva și împotriva oricăror și / sau a tuturor datoriilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legat de încălcarea oricăror prevederi ale acestor Termeni.

Anulabilitate

În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni se consideră nevalabilă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor

Poiana Fermecata are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră potrivit și prin utilizarea acestui site vă este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Alocare

Poiana Fermecata are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord

Acești termeni constituie întregul acord între Poiana Fermecata și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația statului Român, și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în ro pentru soluționarea eventualelor litigii.